Online Lab Series/Parallel Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Online Lab Series/Parallel Circuits
Omtale A simple HIP lab highlighting the difference between series and parallel circuits.
Emne Anna, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, ohm's, parallel, series
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Dorian McIntire
Skule / Organisasjon Tri-County Technical College
Lasta opp 25.08.15
Oppdatert 25.08.15