Online Lab Series/Parallel Circuits


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Online Lab Series/Parallel Circuits
Опис A simple HIP lab highlighting the difference between series and parallel circuits.
Предмет Друго, Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед, Средна школа
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови circuit, ohm's, parallel, series
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Dorian McIntire
Школо / Организација Tri-County Technical College
Поставено 25.8.15
Обновено 25.8.15