Online Lab Series/Parallel Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Online Lab Series/Parallel Circuits
Beskrivelse A simple HIP lab highlighting the difference between series and parallel circuits.
Emne Annet, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, ohm's, parallel, series
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Dorian McIntire
Skole / Organisasjon Tri-County Technical College
Lastet opp 25.08.15
Oppdatert 25.08.15