2 хайлтын үр дүн termodinámica-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд