4 хайлтын үр дүн suma vectorial-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд