4 хайлтын үр дүн oscillations-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд