648 хайлтын үр дүн lei de Ohm-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд