78 хайлтын үр дүн hukum ohm-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд