663 хайлтын үр дүн grandezas; lei de Ohm;-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд