295 хайлтын үр дүн equilibrium. resultant force-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд