40 хайлтын үр дүн capacitores dieléctrico área distancia placas paralelas-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд