503 хайлтын үр дүн PhET-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд