162 хайлтын үр дүн Magnet; magnetic fields; magnetic field strength; compass; Earths magnetic field-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд