428 хайлтын үр дүн Equação do segundo grau ; Gráfico; delta ; Fórmula de Bhaskara-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд