Natural Selection Simulation


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Гарчиг Natural Selection Simulation
Тайлбар In this simulation it will investigate natural selection comparing dominant and recessive traits of rabbits, with the environmental factor of wolves.
Судлагдахуун Биологи
Түвшин Бага анги
Төрөл Remote Learning, Туршилт, Удирдамжтай үйл ажиллагаа, Хэлэлцүүлгийн Асуулга
Үргэлжлэх хугацаа 30 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс dominant, environmental, recessive, traits
Загварчлал(ууд) Natural Selection (HTML5)


Зохиогч(д) Sonia Singh
Харилцах Имэйл ssingh602@voicecharterschool.org
Сургууль / Байгууллага VOICE Charter School
Баталсан өдөр 4/30/21
Шинэчилсэн өдөр 4/30/21