Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг.


Download бүх файл архивлагдсан .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Гарчиг Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions
Тайлбар This can be used with the Java or HTML5 sim, but the images are all from the Java version Learning Goals: Students will be able to: •Predict the amounts of products and leftovers after reaction using the concept of limiting reactant •Predict the initial amounts of reactants given the amount of products and leftovers using the concept of limiting reactant • Translate from symbolic (chemical formula) to molecular (pictorial) representations of matter •Explain how subscripts and coefficients are used to solve limiting reactant problems.
Судлагдахуун Хими
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Remote Learning, Гэрийн даалгавар, Лаб, Олон сонголтот Зарчмын Асуултууд, Хэлэлцүүлгийн Асуулга
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Загварчлал(ууд) Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Reactants, Products and Leftovers


Зохиогч(д) Trish Loeblein
Сургууль / Байгууллага PhET
Баталсан өдөр 7/4/11
Шинэчилсэн өдөр 4/6/20