Гол агуулгыг алгасах
ШИНЖЛЭХ УХААН БА МАТ-д зориулсан
ИНТЕРАКТИВ ЗАГВАРЧЛАЛУУД
360 гаруй сая загварчлалыг өгнө
Загварчлалуудыг үзэх Багш нарыг энд Бүртгэнэ
< >
PhET гэж юу вэ?

2002 онд Нобелийн шагналт Carl Wieman үндэслэн байгуулсан, PhET Интерактив загварчлалуудын төслөөр Колорадо Боулдерийн их сургуулийнхан Математик ба Шинжлэх ухааны загварчлалуудыг бүтээж байна. Өргөн цар хүрээтэй боловсролын судалгаанд суурилан бүтээсэн PhET загварчлалуудыг үзэж буй суралцагчдад эрэлт хайлт ба илрүүлэн шийдвэрлэх замаар тоглоом шиг таатай орчинд мэдэлгээ бүтээж суралцах болно.

ДЭЛГЭЦТЭЙ АЖИЛ, НЭЭЛТ ХИЙ, СУРАЛЦ!

Багшлах эх сурвалж
Үйл ажиллагааны хөтөч
Үйл ажиллагаануудаа хуваалцана уу
PhET ашиглах зөвлөмж
Өнөөдөр Хандив өргөх
мөн манай бусад дэмжигчид, та нарын адил сургагч багш нар.