Forces and Free Body Diagram Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Forces and Free Body Diagram Lab
Опис This lab activity helps students explore the concept of free body diagrams and solving for net forces.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Forces, Free Body Diagrams
Симулации Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи


Автори Kara Quinlan
Школо / Организација High Tech High Chula Vista
Поставено 10.11.15
Обновено 10.11.15