Work Energy on a Ramp


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Work Energy on a Ramp
Опис
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови friction, inclined plane, kinetic energy, motion, potential energy, work
Симулации Тело на косина


Автори Kristy Bibbey
Школо / Организација Poudre High School
Поставено 6.4.14
Обновено 14.4.14