Türkçe (터키어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java Asit-Baz Çözeltisi Download Run now
알파붕괴 Java Alfa Bozunması Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML Alan Oluşturucu (HTML5) Download Run now
산수 (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash Aritmetik Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML Atomik etkileşimler (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 Java Atomik etkilesim Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Denge Hareketi (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Denge Hareketi Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme Download Run now
풍선과 부력 Java Balonlar ve Uçuculuk Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java Balon ve Durgun Elektrik Download Run now
밴드 구조 Java Gurup Yapısı Download Run now
전지-저항 회로 Java Pil-Direnç Devresi Download Run now
전지 전압 Java Pilde Potansiyel Fark Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java Beer Kanunu Deneyi Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Bükülen Işık (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java Işığın Kırılması Download Run now
베타붕괴 Java Beta Bozunması Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash siyah cisim ışıması Download Run now
양자 속박 상태 Java Kuantum Bağ Halleri Download Run now
분수 만들기 Java Kesir Oluştur Download Run now
분자 구성하기 Java Bir Molekül Yap Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML Atom üretme (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java Atom üretme Download Run now
부력 Flash Kaldırma Kuvveti Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash Hesap Grafiği Download Run now
축전기 실험 Java Kondansatör Lab. Download Run now
하전과 전기장 Flash Yükler ve Alanlar Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Devre Yapım Kiti (AC ve DC) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Devre Yapım Kiti (sadece DC) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
충돌실험실 Flash Çarpışma labaratuvarı Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Işık ve Renkler (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Işık ve Renkler Download Run now
농도 Java Konsantrasyon (Derişim) Download Run now
전도도 Java İletkenlik Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java Çift Kuyu ve Kovalent Bağlar Download Run now
커브 핏팅 Flash Uygun Eğriyi Çıkarmak Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java Davisson-Germer: Elektron Kırınımı Download Run now
밀도 Flash Yoğunluk Download Run now
네온등과 방전 램프 Java Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar Download Run now
식사와 운동 Java Yemek ve Eksersiz Download Run now
꿈의 전기장 Java Düşlerin Elektrik Alanı Download Run now
전기장 하키 Java Elektrik Alan Hokeyi Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Enerji Kaykayı Parkı Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash Denklem Grafiklerini Çizmek Download Run now
예상하기 Flash Tahmin Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Faraday Elektromanyetik Lab. Download Run now
패러데이 법칙 Flash Faraday Kanunu Download Run now
유체압력과 흐름 Java Sıvı Basıncı ve Akış Download Run now
1차원에서의 힘 Java Kuvvetler (Tek Boyutlu) Download Run now
힘과 운동 Java Kuvvet ve Hareket Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler Download Run now
푸리에: 파동 생성 Java Fourier: Making Waves Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML Kesir Eşleştiricisi (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java Kesir Eşitleyici Download Run now
분수 소개 Java Kesir Tanıtımı Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Sürtünme (HTML5) Download Run now
마찰 Flash Sürtünme Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML Fonksiyon Oluştur (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java Gazların Özellikleri Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java Temel Gen İfadesi Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java Gen Makinesi: The Lac Operon Download Run now
발전기 Java Generator Download Run now
기하광학 Flash Geometrik Optik Download Run now
빙하 Java Buzullar Download Run now
그래프에 선 그리기 Java Doğrusal Denklem Grafikleri Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java Yerçekimi ve Yörüngeler Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java Çekim Kuvveti Laboratuvarı Download Run now
온실 효과 Java Sera Etkisi Download Run now
수소원자의 모형 Java Hidrojen atomu modeli Download Run now
동위원소와 원자량 Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java 2B Uğurböceği Hareketi Download Run now
레이저 Java laserler Download Run now
달 착륙선 Flash Aya inis Download Run now
자석과 나침반 Java Magnet and Compass Download Run now
자석과 전자석 Java Magnets and Electromagnets Download Run now
추와 용수철 Flash Kütle&Esneklik Download Run now
미로 게임 Java Labirent Oyunu Download Run now
막의 통로 Java Zar Kanalları Download Run now
마이크로파 Java Mikrodalga Download Run now
몰농도 Java Molarite Download Run now
분자모터 Java Moleküler Motorlar Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java Molecule Polarity Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Moleküller ve Işık (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java Moleküller ve Işık Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Molekül Şekilleri (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java Molekül Şekilleri Download Run now
분자 구조: 기초 Java Temel Molekül Şekillleri Download Run now
2차원 운동 Java iki boyutta hareket Download Run now
이동하는 사람 Java Yürüyen Adam Download Run now
간이 MRI Java Basitleştirilmiş MRG Download Run now
나의 태양계 Flash Güneş Sistemim Download Run now
자연 도태 Java Doğal Seleksiyon Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML Nöron (HTML5) Download Run now
뉴런 Java Nöron Download Run now
핵분열 Java Nükleer Fisyon Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Ohm Kanunu (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash Ohm Kanunu Download Run now
광양자 조절 Java Optik Kuantum Kontrolü Download Run now
광학 핀셋 Java Optik Cımbız ve Uygulamaları Download Run now
추 실험 Flash Sarkaç Laboratuvarı Download Run now
광전효과 Java Fotoelektrik olay Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH Ölçeği (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java pH Ölçeği Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML pH Cetveli: Temel (HTML5) Download Run now
판구조론 Java Levha Tektoniği Download Run now
플린코 확률 Flash Olasılık Hesabı Oyunu Download Run now
포사체 운동 Flash projectile-motion Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java Dalga Paketleri ve Kuantum Tüneli Download Run now
양자파동간섭 Java Kuantum Dalga Girişimi Download Run now
방사 충전 Flash Yük Işınımı Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java Radyoaktif Yaş Tayini Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java Radyo dalgaları Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java Rampa: Kuvvet ve Hareket Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar Download Run now
반응과 반응속도 Java Reaksiyonlar & Oranlar Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Bir telin direnci (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash Bir telin direnci Download Run now
공명 Flash Rezonans Download Run now
가역반응 Java Tersinir Tepkime Download Run now
무당벌레 회전 Java Uğur Böceği Dönmesi Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Rutherford Saçılması (HTML5) Download Run now
러더포드 산란 Java Rutherford Saçılması Download Run now
자가 운전 입자모형 Java Kendiliğinden Birleşen Parçacık Modeli Download Run now
반도체 Java Yarı İletken Download Run now
신호기 회로 Java Sinyal Devreleri Download Run now
염과 용해도 Java Tuzlar & Çözünürlük Download Run now
소리 Java Ses Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML Maddenin Halleri (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java Maddenin halleri Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java States of Matter: Basics Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash Stern-Gerlach Deneyi Download Run now
DNA 스트레칭 Java DNA'yı Gerdirme Download Run now
설탕과 소금 용액 Java Şeker ve Tuz Çözeltileri Download Run now
경사대 Java Rampa Download Run now
회전력 Java Tork Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) Download Run now
가압 (HTML5) HTML Basınç (HTML5) Download Run now
가압 Java Basınç Altında Download Run now
벡터 더하기 Flash Vektör toplama Download Run now
파동의 간섭 Java Wave Interference Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Telde Dalga Hareketi (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash Telde Dalga Hareketi Download Run now

터키어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.