Türkçe (Turkish)

Solução ácido-base (HTML5) HTML Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java Asit-Baz Çözeltisi Download Run now
Radiação alfa Java Alfa Bozunması Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML Alan Oluşturucu (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
- Flash Aritmetik Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML Atomik etkileşimler (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java Atomik etkilesim Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Denge Hareketi (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Denge Hareketi Download Run now
- HTML Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme Download Run now
Balões e Flutuação Java Balonlar ve Uçuculuk Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Balon ve Durgun Elektrik Download Run now
Estrutura de Bandas Java Gurup Yapısı Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Pil-Direnç Devresi Download Run now
Voltagem de bateria Java Pilde Potansiyel Fark Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) Download Run now
- Java Beer Kanunu Deneyi Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Bükülen Işık (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java Işığın Kırılması Download Run now
Beta Decay Java Beta Bozunması Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash siyah cisim ışıması Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Kuantum Bağ Halleri Download Run now
Construa uma Fracção Java Kesir Oluştur Download Run now
Construir uma Molécula Java Bir Molekül Yap Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML Atom üretme (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java Atom üretme Download Run now
Impulsão Flash Kaldırma Kuvveti Download Run now
- Flash Hesap Grafiği Download Run now
- Java Kondansatör Lab. Download Run now
- Flash Yükler ve Alanlar Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Devre Yapım Kiti (AC ve DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Devre Yapım Kiti (sadece DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash Çarpışma labaratuvarı Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Işık ve Renkler (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java Işık ve Renkler Download Run now
- Java Konsantrasyon (Derişim) Download Run now
Conductividade Java İletkenlik Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java Çift Kuyu ve Kovalent Bağlar Download Run now
- Flash Uygun Eğriyi Çıkarmak Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java Davisson-Germer: Elektron Kırınımı Download Run now
Densidade Flash Yoğunluk Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar Download Run now
- Java Yemek ve Eksersiz Download Run now
campo-e Java Düşlerin Elektrik Alanı Download Run now
Hockey Elétrico Java Elektrik Alan Hokeyi Download Run now
Formas de energia e transformações de energia (HTML5) HTML Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Enerji Kaykayı Parkı Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Download Run now
- Flash Denklem Grafiklerini Çizmek Download Run now
- Flash Tahmin Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Faraday Elektromanyetik Lab. Download Run now
Lei de Faraday Flash Faraday Kanunu Download Run now
- Java Sıvı Basıncı ve Akış Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java Kuvvetler (Tek Boyutlu) Download Run now
Forças e Movimento Java Kuvvet ve Hareket Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) Download Run now
- Java Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java Fourier: Making Waves Download Run now
- HTML Kesir Eşleştiricisi (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java Kesir Eşitleyici Download Run now
Introdução a Fracções Java Kesir Tanıtımı Download Run now
- HTML Sürtünme (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Sürtünme Download Run now
- HTML Fonksiyon Oluştur (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java Gazların Özellikleri Download Run now
- Java Temel Gen İfadesi Download Run now
- Java Gen Makinesi: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Geometrik Optik Download Run now
- Java Buzullar Download Run now
- Java Doğrusal Denklem Grafikleri Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Yerçekimi ve Yörüngeler Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Çekim Kuvveti Laboratuvarı Download Run now
O Efeito de Estufa Java Sera Etkisi Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Hidrojen atomu modeli Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java 2B Uğurböceği Hareketi Download Run now
Lasers Java laserler Download Run now
Módulo Lunar Flash Aya inis Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet and Compass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnets and Electromagnets Download Run now
- Flash Kütle&Esneklik Download Run now
Jogo do Labirinto Java Labirent Oyunu Download Run now
- Java Zar Kanalları Download Run now
Microondas Java Mikrodalga Download Run now
- Java Molarite Download Run now
Molecular Motors Java Moleküler Motorlar Download Run now
- HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
- Java Molecule Polarity Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Moleküller ve Işık (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Moleküller ve Işık Download Run now
- HTML Molekül Şekilleri (HTML5) Download Run now
- Java Molekül Şekilleri Download Run now
- Java Temel Molekül Şekillleri Download Run now
Movimento em 2D Java iki boyutta hareket Download Run now
Movimento Java Yürüyen Adam Download Run now
MRI Simplificada Java Basitleştirilmiş MRG Download Run now
- Flash Güneş Sistemim Download Run now
- Java Doğal Seleksiyon Download Run now
- HTML Nöron (HTML5) Download Run now
- Java Nöron Download Run now
Fissão nuclear Java Nükleer Fisyon Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohm Kanunu (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Ohm Kanunu Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java Optik Kuantum Kontrolü Download Run now
Pinça Óptica Java Optik Cımbız ve Uygulamaları Download Run now
- Flash Sarkaç Laboratuvarı Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java Fotoelektrik olay Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH Ölçeği (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH Ölçeği Download Run now
- HTML pH Cetveli: Temel (HTML5) Download Run now
- Java Levha Tektoniği Download Run now
- Flash Olasılık Hesabı Oyunu Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash projectile-motion Download Run now
Tunelamento Quântico Java Dalga Paketleri ve Kuantum Tüneli Download Run now
Interferência Quântica Java Kuantum Dalga Girişimi Download Run now
- Flash Yük Işınımı Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radyoaktif Yaş Tayini Download Run now
Ondas de Rádio Java Radyo dalgaları Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java Rampa: Kuvvet ve Hareket Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar Download Run now
Reações & taxas Java Reaksiyonlar & Oranlar Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Bir telin direnci (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Bir telin direnci Download Run now
- Flash Rezonans Download Run now
Reações reversíveis Java Tersinir Tepkime Download Run now
Revolução da Joaninha Java Uğur Böceği Dönmesi Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Rutherford Saçılması (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Rutherford Saçılması Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java Kendiliğinden Birleşen Parçacık Modeli Download Run now
Semicondutores Java Yarı İletken Download Run now
Sinais de circuito Java Sinyal Devreleri Download Run now
Sais e Solubilidade Java Tuzlar & Çözünürlük Download Run now
Ondas Sonoras Java Ses Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Maddenin Halleri (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java Maddenin halleri Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
- Flash Stern-Gerlach Deneyi Download Run now
Stretching DNA Java DNA'yı Gerdirme Download Run now
- Java Şeker ve Tuz Çözeltileri Download Run now
- Java Rampa Download Run now
Momento Java Tork Download Run now
Travoltagem Java Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) Download Run now
- HTML Basınç (HTML5) Download Run now
- Java Basınç Altında Download Run now
- Flash Vektör toplama Download Run now
Interferência de Onda Java Wave Interference Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML Telde Dalga Hareketi (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash Telde Dalga Hareketi Download Run now

Simulações ainda não traduzidas para Turkish

As simulações remanescentes podem ser traduzidas utilizando o Utilitário de Tradução PhET.