أشكال الطاقة وتحولاتها


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان أشكال الطاقة وتحولاتها
شرح نشاط استقصائي حول اشكال الطاقة وتحولاتها
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان عربی، عربستان سعودی
کلید واژه اشكال الطاقة
شبیه سازی ها شکل ها و تبدیل های انرژی


نویسنده Ahlam Alanzi
مدرسه / سازمان وزارة التعليم
ارسال شده 1/14/19
بروزرسانی شده 1/14/19