أشكال الطاقة وتحولاتها


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов أشكال الطاقة وتحولاتها
Опис نشاط استقصائي حول اشكال الطاقة وتحولاتها
Предмет Физика, Хемија
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Арапски (Саудиска Арабија)
Клучни зборови اشكال الطاقة
Симулации Видови облици на енергија


Автори Ahlam Alanzi
Школо / Организација وزارة التعليم
Поставено 14.1.19
Обновено 14.1.19