Rutherford's Gold Foil Experiment


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Rutherford's Gold Foil Experiment
شرح
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Atom، Rutherford، Structure
شبیه سازی ها پراکندگی رادرفورد (HTML5)


نویسنده David Pepple
مدرسه / سازمان Wapakoneta City Schools
ارسال شده 10/25/17
بروزرسانی شده 10/25/17