Rutherford's Gold Foil Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford's Gold Foil Experiment
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Atom, Rutherford, Structure
Simuleringer Rutherfordavbøynig (HTML5)


Forfattere David Pepple
Skole / Organisasjon Wapakoneta City Schools
Lastet opp 25.10.17
Oppdatert 25.10.17