Rutherford's Gold Foil Experiment


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Rutherford's Gold Foil Experiment
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Atom, Rutherford, Structure
सादश्य रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5)


लेखक David Pepple
शाळा/संस्था Wapakoneta City Schools
दाखल दिनांक 10/25/17
आद्यवत 10/25/17