Rutherford's Gold Foil Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford's Gold Foil Experiment
Omtale
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Atom, Rutherford, Structure
Simuleringar Rutherford Scattering (HTML5)


Forfattarar David Pepple
Skule / Organisasjon Wapakoneta City Schools
Lasta opp 25.10.17
Oppdatert 25.10.17