Series and Parallel Circuits Basics


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Series and Parallel Circuits Basics
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه amps، circuits، parallel، series، voltage
شبیه سازی ها (DC) کیت ساخت مدار، (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار


نویسنده Amanda
مدرسه / سازمان School
ارسال شده 3/21/17
بروزرسانی شده 3/21/17