Series and Parallel Circuits Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series and Parallel Circuits Basics
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amps, circuits, parallel, series, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Amanda
Trường / Tổ chức School
Ngày đăng ký 21/03/2017
Ngày cập nhật 21/03/2017