Series and Parallel Circuits Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel Circuits Basics
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amps, circuits, parallel, series, voltage
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Amanda
Skole / Organisasjon School
Lastet opp 21.03.17
Oppdatert 21.03.17