Series and Parallel Circuits Basics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Series and Parallel Circuits Basics
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द amps, circuits, parallel, series, voltage
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त), मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Amanda
शाळा/संस्था School
दाखल दिनांक 3/21/17
आद्यवत 3/21/17