Inquiry Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Inquiry Lab
شرح Students engage in an inquiry lab
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Induction
شبیه سازی ها قانون فارادی (HTML5)


نویسنده Jeff Drach
مدرسه / سازمان York Community High School
ارسال شده 2/21/17
بروزرسانی شده 2/21/17