Inquiry Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry Lab
Omtale Students engage in an inquiry lab
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Induction
Simuleringar Faraday's Law (HTML5)


Forfattarar Jeff Drach
Skule / Organisasjon York Community High School
Lasta opp 21.02.17
Oppdatert 21.02.17