Inquiry Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry Lab
Beskrivelse Students engage in an inquiry lab
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Induction
Simuleringer Faradays lov (HTML5)


Forfattere Jeff Drach
Skole / Organisasjon York Community High School
Lastet opp 21.02.17
Oppdatert 21.02.17