Densità_attività lab._ITALIANO


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Densità_attività lab._ITALIANO
شرح
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان ایتالیایی
کلید واژه affondare، densità، galleggiare، massa، volume
شبیه سازی ها چگالی


نویسنده Natasha Samousenko
مدرسه / سازمان Technical School
ارسال شده 11/11/16
بروزرسانی شده 11/11/16