Densità_attività lab._ITALIANO


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Densità_attività lab._ITALIANO
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Italian
Nøkkelord affondare, densità, galleggiare, massa, volume
Simuleringer Density


Forfattere Natasha Samousenko
E-post for kontakt natasha.s@virgilio.it
Skole / Organisasjon Technical School
Lastet opp 11.11.16
Oppdatert 11.11.16