Densità_attività lab._ITALIANO


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Densità_attività lab._ITALIANO
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Italian
Nøkkelord affondare, densità, galleggiare, massa, volume
Simuleringer Density


Forfattere Natasha Samousenko
Skole / Organisasjon Technical School
Lastet opp 11.11.16
Oppdatert 11.11.16