Laser activity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Laser activity
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه laser، pumping، resonance absorption، stimulated emission
شبیه سازی ها لیزر


نویسنده Ralf Widenhorn
مدرسه / سازمان Portland State University
ارسال شده 11/13/14
بروزرسانی شده 11/13/14