Laser activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Laser activity
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord laser, pumping, resonance absorption, stimulated emission
Simuleringer Lasers


Forfattere Ralf Widenhorn
Skole / Organisasjon Portland State University
Lastet opp 13.11.14
Oppdatert 13.11.14