Laser activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Laser activity
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord laser, pumping, resonance absorption, stimulated emission
Simuleringar Lasers


Forfattarar Ralf Widenhorn
E-post for kontakt ralfw@pdx.edu
Skule / Organisasjon Portland State University
Lasta opp 13.11.14
Oppdatert 13.11.14