Colors of Light


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Colors of Light
شرح
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه light. color، vision
شبیه سازی ها دید رنگی


نویسنده Victoria Smith
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 3/17/13
بروزرسانی شده 3/17/13