Colors of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Colors of Light
Beskrivelse
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light. color, vision
Simuleringer Fargesyn


Forfattere Victoria Smith
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 17.03.13
Oppdatert 17.03.13