Ohm's Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Ohm's Law
شرح Ohm's Law is explored. Current and Voltage are demonstrated to be directly proportional for a fixed resistance, and current and resistance are inversely proportional for a fixed voltage.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Current، Ohm's Law، Resistance، Voltage
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Duane Dolejsi
مدرسه / سازمان Northern State University
ارسال شده 12/29/12
بروزرسانی شده 12/29/12