Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Beskrivelse Ohm's Law is explored. Current and Voltage are demonstrated to be directly proportional for a fixed resistance, and current and resistance are inversely proportional for a fixed voltage.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Current, Ohm's Law, Resistance, Voltage
Simuleringer ohms-law


Forfattere Duane Dolejsi
Skole / Organisasjon Northern State University
Lastet opp 29.12.12
Oppdatert 29.12.12