Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Omtale Ohm's Law is explored. Current and Voltage are demonstrated to be directly proportional for a fixed resistance, and current and resistance are inversely proportional for a fixed voltage.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Current, Ohm's Law, Resistance, Voltage
Simuleringar Ohm's Law


Forfattarar Duane Dolejsi
Skule / Organisasjon Northern State University
Lasta opp 29.12.12
Oppdatert 29.12.12