Under Pressure


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Under Pressure
شرح Appropriate for AP Physics
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه pascal، pressure
شبیه سازی ها تحت فشار


نویسنده Michael Pennisi
مدرسه / سازمان Schaumburg High School
ارسال شده 11/8/12
بروزرسانی شده 11/8/12