Under Pressure


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Under Pressure
Opis Appropriate for AP Physics
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi pascal, pressure
Simulacije Hidrostatički pritisak


Autori: Michael Pennisi
Škola / Organizacija Schaumburg High School
Poslato 11/8/12
Obnovljeno 11/8/12