Under Pressure


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Under Pressure
वर्णन Appropriate for AP Physics
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द pascal, pressure
सादश्य दाबाखाली


लेखक Michael Pennisi
शाळा/संस्था Schaumburg High School
दाखल दिनांक 11/8/12
आद्यवत 11/8/12