8th Grade Science teacher


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان 8th Grade Science teacher
شرح This lab shows how the motion of a swinging pendulum like a wave. And how does the length (or wavelength) of a pendulum affect the frequency?
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه frequency، pendulum، wavelength، waves
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ


نویسنده Richard Ballard
مدرسه / سازمان MVU Middle School
ارسال شده 12/2/09
بروزرسانی شده 12/2/09