8th Grade Science teacher


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel 8th Grade Science teacher
Beskrivelse This lab shows how the motion of a swinging pendulum like a wave. And how does the length (or wavelength) of a pendulum affect the frequency?
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord frequency, pendulum, wavelength, waves
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Richard Ballard
Skole / Organisasjon MVU Middle School
Lastet opp 02.12.09
Oppdatert 02.12.09