8th Grade Science teacher


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel 8th Grade Science teacher
Omtale This lab shows how the motion of a swinging pendulum like a wave. And how does the length (or wavelength) of a pendulum affect the frequency?
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord frequency, pendulum, wavelength, waves
Simuleringar Pendulum Lab


Forfattarar Richard Ballard
Skule / Organisasjon MVU Middle School
Lasta opp 02.12.09
Oppdatert 02.12.09